Vol 10, No 6 (2020)

June

Table of Contents

Articles

Dr. (Col.) Vishal Marwaha, Dr. George Mathews John, Dr. Bindu. S, Dr. Anoop. R, Dr. Anuj Singhal, Dr. Abhishek Kumar, Dr. Koneru Prathyusha, Dr. Mithun Mathew Thomas, Ms. Joanna Jiji Varghese, Dr. Mithun C.B
PDF
Dr. Arun Prakash Dwivedi, Dr. Sonal Dixit
PDF
Dr. BR. Bageerathi, Prof. Dr. A. Ajay kumar, Dr.R. Purushotham
PDF
Dr. BR. Bageerathi, Dr.V.S. Senthil Kumar, Dr.R. Purushotham
PDF
Dr. Ekramul Haque, Dr. Tushar Kumar, Dr ladhu Lakra, Dr. Usha Suwalka
PDF
Dr. Vanashree Chandrashekhar Nalawade
PDF
Bhawani Shankar Verma, Rachna khatri, Dr. Mohit Agrawal
PDF