Vol 10, No 4 (2020)

April

Table of Contents

Articles

Dr. Rakesh. B. Shitole, Dr. Sriharika Prakash Jitta, Dr. Harshali Maniklal Netikar, Dr. Trinkal Parshotam Panchasara
PDF
Dr. Aditya waje, Dr. Aditi Amul Sorap, Dr . Sufiyan Imtiaz Merchant
PDF
Dr. Neha Kelaskar, Dr. Zenisha Deepak Gada, Dr. Hiral Shailesh Rajput, Dr. Megha Manish Sheth
PDF